• Nieuws van het bestuur

  Nieuws van het bestuur

  Het bestuur van Yamamoto praat je graag even bij over de examens, het schoonmaken van de matten, de nieuwjaarstoast en de ALV.

  Examens

  Op donderdag 12 december worden de examens gehouden voor de kinderen tijdens de lesuren van de kinderen. De training van de volwassenen gaat gewoon door.

  Volwassenen doen hun examen de 12e, 17e of 19e. Dit is afhankelijk van de afspraak die gemaakt is met Leon. Het examengeld is € 15,00, te voldoen vooraf op de rekening van Yamamoto Maastricht of contant bij Alex Best, de penningmeester. Laat via info@yamamotomaastricht.nl weten of je op examen gaat en hoe je betaalt.

  Matten schoon maken

  19 december is de laatste avond dat we trainen. Na afloop moeten de matten schoongemaakt te worden, een taak voor alle leden. Het bestuur zorgt voor dweilen, warm water, schoonmaakmiddel en goede zin. Met z’n allen is het zo gedaan.

  Toast

  Op dinsdag 7 januari – de eerste training van 2020 – is na afloop van het matten opruimen de Barweinig open voor een toast op het nieuwe en sportieve budo jaar. Iedereen is van harte welkom.

  Verslag Algemene Leden Vergadering op 5 december

  Jo opent in zijn rol als voorzitter de vergadering. Het enige punt op de agenda is de voordracht van het zittende bestuur, bestaande uit Pascal van Golde en Jo Maes, om in het bestuur te benoemen: Leon Van Peij als lid en Alex Best als penningmeester. De vergadering van de leden stemt unaniem in met de voordracht. Aanwezig waren: Tim, Frank, Juanita, Anke, Leon, Alvaro, Alex en Andre. Herman, Guido en Nando konden niet aanwezig zijn, maar hebben Jo laten weten dat ze met de voordracht instemden. Aldus besloten werd de vergadering gesloten.